A A+
Cu toata increderea


Calculator RCA Disclaimer


În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă informăm că OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu numărul de operator 1641.
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. prelucrează datele cu caracter personal (inclusiv CNP) în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru oferirea (inclusiv calcularea tarifelor de prime de asigurare) încheierea, administrarea și executarea contractului de asigurare.

Am luat la cunostinta de faptul ca, potrivit Legii 677/2001, am urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de adresare justiţiei si le pot exercita prin adresare către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., A.N.S.P.D.C.P. sau instanţa de judecată competentă, după caz.

Am luat la cunostinta prezentul formular si cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile mai sus-precizate.

In conformitate cu articolul 18, alineatul 2 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, Autoritatea de Supraveghere Financiara publica tarife de referinta calculate semestrial de catre o societate cu expertiza recunoscuta in domeniu.
Tarifele de referinta au caracter orientativ si pot fi consultate accesand urmatorul link: https://asfromania.ro/informatii-publice/infografice/tarife-de-referinta-rca