A A+
Cu toata increderea
Simbol Craciun LMA Caciula Craciun

DECLARATIE DOSAR DAUNE BUNURI

Subsemnatul: *
CNP: *
In calitate de: * pagubit vinovat
Domiciliat in:
Judet: *
Localitate: *
Strada: *
Nr: *
Bloc:
Scara:
Ap:
Telefon fix:
Telefon mobil: *
Email: *
Declar pe propia raspundere urmatoarele aspecte privind cauzele si consecintele producerii evenimentului:
La data de: *
In jurul orei: *
CNP/CUI proprietar: *
Descriere eveniment: *
Bunul este asigurat cu contractul (serie si nr.): *
Emis de societatea: *
Valabil de la: *
Pana la: *
Bunuri avariate: *
* Text de verficare:
Genereaza o noua imagine

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă informăm că OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu numărul de operator 1641.
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. prelucrează datele cu caracter personal (inclusiv CNP) în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru oferirea (inclusiv calcularea tarifelor de prime de asigurare) încheierea, administrarea și executarea contractului de asigurare.

Am luat la cunostinta de faptul ca, potrivit Legii 677/2001, am urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de adresare justiţiei si le pot exercita prin adresare către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., A.N.S.P.D.C.P. sau instanţa de judecată competentă, după caz.

Prin completarea acestui formular :
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile mai sus-precizate.