A A+

Date identificare OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.


OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A
. - Societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA – 047/10.04.2003, capital social 463.807.666 lei, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756 inscrisa ca operator de date cu caracter personal sub nr. 1641, 19891; IBAN RO 17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la BCR - Sucursala Lipscani.