A A+

Sistemul de guvernanta

In cadrul Omniasig a fost implementat un sistem de guvernanta corporativa care respecta urmatoarele cerinte :

1. Asigurarea unei structuri organizatorice transparente şi adecvate

In conformitate cu Actul constitutiv, organizarea societatii este in sistem dualist, structura de conducere fiind formata din Consiliul de supraveghere si Directorat. Componenta structurii de conducere poate fi vizualizata aici.

Organigrama companiei este realizata si adecvata naturii, volumului si complexitatii activitatii desfasurate si conforma cu prevederile Solvency II.

Astfel, in cadrul companiei sunt implementate functiile cheie de guvernanta, respective functia de audit intern, functia de management al riscului, functia de actuariat si functia de conformitate.

Regulamentul de organizare si functionare cuprinde prevederi asupra obiectului de activitate, strategia de dezvoltare, conducerea, administrarea si controlul companiei, responsabilitatile si atributiile structurilor interne, informatii privind comisiile si comitetele infiintate de catre Consiliul de Supraveghere/Directorat.

2. Alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor

Sarcinile si responsabilitatile structurii de conducere, precum si cele ale functiilor cheie si ale personalului companiei sunt alocate clar si adecvate activitatii desfasurate. Acestea se regasesc in documentele de constituire, in regulamente si in fisa postului.

De asemenea, Raportul privind situatia financiara si solvabilitate (Raportul SFCR) emis de societate contine prevederi detaliate cu privire la responsabilitatile, sarcinile si competentele structurilor de conducere, comitetelor si comisiilor care functioneaza in cadrul companiei, precum si a functiilor cheie. Acest raport poate fi consultat aici.

3. Administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor

Sistemul de management al riscurilor al companiei este implementat si supus unui proces continuu de eficientizare cu scopul de a proteja compania si a sustine realizarea obiectivelor acesteia. Procesul de management al riscurilor presupune parcurgerea urmatoarelor etape de proces: identificarea riscurilor; cuantificarea riscurilor; tratamentul riscurilor; deciziile managementului cu privire la riscuri si implementarea acestora; monitorizarea riscurilor si raportarea riscurilor.

Informatiile detaliate privind ORSA se regasesc in Raportul SFCR ce poate fi consultat aici.

4. Adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern

La nivelul companiei au fost adoptate si implementate o serie de politici, ghiduri si proceduri a caror revizuire este realizata anual:

  • Politicile Solvency II (Politica de guvernanta, Politica ORSA, Politica de management al riscului,Politica de audit intern, Politica de conformitate, Politica de remunerare, Politica functiei actuariale, Politica de externalizare)

  • Politici conform unor prevederi legale (Politica privind protectia datelor personale, Politici si proceduri AML, Politica privind conflictul de interese, Politica de adecvare, Proceduri fit &proper, Politici contabile)

  • Politici si proceduri necesare bunei desfasurari a activitatii (Politica de subscriere, Politica si proceduri de daune, Politica anticoruptie, Politica IT, Politica de reasigurare, Codul de etica si conformitate, Ghidul de conduita in distributia de asigurari, Politica privind continuitatea afacerii, Politica privind sistemul de control intern, Procedura de control intern, Politica de investitii, Procedura privind sanctiunile internationale, Procedura de avertizare )

Strategia de risc este aliniata strategiei de afaceri si asigura un management al riscurilor eficient pentru a sprijini solvabilitatea companiei si o gestionare eficienta si constienta a riscurilor in cadrul Omniasig VIG.

Sistemul de control intern este adaptat la dimensiunea, complexitatea si mediul specific, controalele interne aplicandu-se la diferite niveluri ale structurii organizatorice. Sistemul de control intern este prezentat in Raportul SFCR ce poate fi consultat aici.

5. Asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor

In cadrul companiei este implementat un sistem eficient de comunicare si de transmitere a informatiilor , atat in ceea ce priveste comunicarea hotararilor structurii de conducere, cat si in ceea ce priveste modificarile organizationale, revizuirea politicilor, ghidurilor si procedurilor operationale. Hotararile Adunarilor Generale sunt publicate pe site-ul companiei si pot fi vizualizate aici.

Rezultatele financiare, rapoartele anuale, concluziile evaluarii pozitiei financiare (Raportul Consiliului de Supraveghere si opinia auditorului extern sunt publicate anual si pot fi consultate aici.

Informatiile cu privire la produsele companiei, pasii de urmat in cazul unui eveniment,precum si alte informatii utile consumatorului de produse de asigurare se regasesc in sectiunile aferente (Asigurari, Daune, Protectia consumatorului etc.) si pot fi accesate direct de pe site prin click asupra sectiunii dorite.

6. Aplicarea unor proceduri operaţionale solide care să împiedice divulgarea informaţiilor confidenţiale.

Compania a implementat si aplica politici si proceduri de securizare a informatiilor confidentiale. Alertele de Securitate sunt verificate imediat in vederea luarii masurilor corespunzatoare.