Informații soluționare petiții

Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale se poate adresa societății pentru primirea de lămuriri suplimentare, reanalizarea situației create și solutionarea amiabilă a diferendumului semnalat.

Pentru soluționarea pe cale amiabilă a situațiilor de acest gen, puteți apela la:

A. Solicitarea de informații privind stadiul dosarului de daună deschis sau plata acestuia, recurgând la una din următoarele variante:

 • prin apel telefonic la numerele de telefon: 021 9669, 021 224 0101 (Tarif normal în Telekom. Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor Telekom în vigoare. Detalii pe www.telekom.ro)
 • prin completarea câmpurilor formularului pe care îl găsiți în fereastra “OMNIASISTENTA iti raspunde”;
 • prin e-mail, la adresa asistenta@omniasig.ro

B. Transmiterea unei petiții, utilizând una dintre următoarele modalități:

 • depunerea la sediul societății (sediul central, sediile sucursalelor, agențiilor, punctelor de lucru OMNIASIG VIG) a petiției scrise sau completarea formularului de petiție existent în cadrul unităților teritoriale;
 • prin e-mail, la adresa reclamatii@omniasig.ro, office@omniasig.ro;
 • prin serviciul poștal/ curier, la adresa sediului central: Al. Alexandru, nr. 51, sector 1, București;
 • prin fax (021 311 44 90);
 • prin intermediul site-ului societatii www.omniasig.ro - modul OMNIASISTENTA;
 • prin intermediul ASF, VIG sau al altor entități publice.

Toate petițiile sunt înregistrate în registrul unic de petiții indiferent de modalitatea de primire a acestora. Pentru petițiile primite prin una din modalitățile mai sus-menționate, OMNIASIG VIG va transmite un răspuns oficial la adresa indicată de către petent (prin e-mail sau prin servicii poștale/curierat).

Termenul de soluționare a petiției este de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării primirii acesteia, conform prevederilor Normei ASF nr. 18/2017.

Atentie!

 • Nu se înregistrează petițiile/reclamațiile primite prin telefon.
 • Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului (nume, prenume, adresă, date contact) nu se iau în considerare și se clasează, cu mențiunea “LIPSĂ DATE PETENT”.

Pentru solicitări de informații privind stadiul rezolvării petitiilor, puteți trimite un e-mail la adresa: reclamatii@omniasig.ro sau ne puteți contacta la numărul de telefon: 021 231 23 66 (Tarif normal în Telekom. Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor Telekom în vigoare. Detalii pe www.telekom.ro)