Protecție și despăgubire

Asigurarea de protecție și despăgubire
Solicită oferta
Ce trebuie să știi despre asigurarea de protecție și despăgubire?
PJ_Maritime_protectie si despagubire
Ce trebuie să știi despre asigurarea de protecție și despăgubire?

Fac obiectul asigurării:

Protecție – riscurile de răspunderi privind:

 • răspunderile pentru despăgubirea daunelor în caz de deces, leziuni, boală sau alte cheltuieli privind marinarii ambarcați pe nava asiguratului sau pasagerii acesteia;
 • cheltuielile de repatriere;
 • remunerația pentru salvare de vieți umane;
 • răspunderi în urma aboradjului, neacoperite de polița Casco;
 • cheltuieli cu scoaterea epavei navei asigurate, în cazul neacoperirii acestora de polița Casco;
 • cheltuielile de carantină neacoperite de polița Casco
PJ_Maritime_protectie si despagubire

Indemnizație – acoperă riscurile de responsabilitate privind:

 • răspunderea pentru pierdere sau avariere a lucrurilor transportate;
 • creditele pentru contribuția la avaria comună, nerecuperabile de la alti participanți la expediție ca datorate de aceștia pentru sacrificiile suportate de navă;
 • contribuțiile datorate de navă în avaria comună și remunerația de salvare pentru partea nerecuperabila prin polița Casco;
 • amenzile ce pot recurge din exploatarea navei;
 • cheltuieli pentru proceduri administrative sau juridice
Riscuri standard acoperite pe fiecare secțiune

Răspunderea față de persoane altele decât membrii echipajului

Accidentarea și decesul membrilor de echipaj

Îmbolnăvirea și decesul marinarilor

Cheltuieli de repatriere și înlocuire

Pierderea și avarierea efectelor personale – marinari și alte persoane

Despăgubirea pentru pierderea angajării datorită pierderii navei

Cheltuielile privind devierea

Pasageri clandestini și refugiați

Salvarea de vieți

Coliziunea cu alte nave

Pierderea sau avarierea proprietății

Riscurile de poluare

Răspunderea decurgând din remorcaj

Răspunderea ce decurge din anumite despăgubiri și contracte

Răspunderea ce decurge din îndepărtarea epavei

Cheltuieli pentru carantină

Răspunderile privind marfa

Bunurile de pe o navă asigurată

Contribuții la avaria generală

Cotă parte ce revine navei la avaria generală

Compensații speciale ale salvatorilor

Amenzi

Cheltuieli ocazionate de armator în apărarea sau protejarea intereselor sale

Cheltuieli accidentale privind operarea navei

Costurile legale privind prevenirea și diminuarea pagubelor

Cheltuieli ocazionate urmare a dispozițiilor asigurătorului

Asigurări pentru maritime și aviație
Fac obiectul asigurării: Protecție – riscurile de…

Fac obiectul asigurării:

Protecție – riscurile de răspunderi privind:

 • răspunderile pentru despăgubirea daunelor în caz de deces,…
Vezi produs
Asigurarea poate fi încheiată numai de către agențiile de…

Asigurarea poate fi încheiată numai de către agențiile de personal navigant, persoane juridice române sau filialele din România ale societăților comerciale străine.

Vezi produs
Fac obiectul acestui tip de asigurare: răspunderea…

Fac obiectul acestui tip de asigurare: răspunderea operatorilor portuari, pagubele produse asupra proprietăților (clădiri și diverse alte construcții – diguri, etc.),…

Vezi produs
Asigurarea de Răspundere a Reparatorului de Nave (…

Asigurarea de Răspundere a Reparatorului de Nave (Shiprepairer’s Liability) preia răspunderea ce decurge din activitățile de reparare a navelor aflate în șantiere navale și…

Vezi produs
Asigurarea este destinată protecției navelor, de orice tip…

Asigurarea este destinată protecției navelor, de orice tip, aflate în construcție în șantierele navale, precum: nave, de orice tip, aflate în construcție în șantierele navale.…

Vezi produs
Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin…

Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin această poliță: iahturi, veliere, șalupe cu motor, bărcile cu motor – indiferent de deplasament, construite și echipate…

Vezi produs
Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin…

Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin această poliță:

 • nave maritime (nave comerciale, de pescuit, colectoare, remorchere de salvare);
Vezi produs
Asigurarea tip CASCO "ALL RISKS" Are ca obiect asigurarea…

Asigurarea tip CASCO "ALL RISKS"

Are ca obiect asigurarea aeronavei pentru daună totală, dispariție sau daune parțiale, cauzate de orice risc, cu…

Vezi produs