Nave de agrement

Asigurarea pentru nave de agrement
Solicită oferta
Ce trebuie să știi despre asigurarea pentru nave de agrement?
Calatorie
Ce trebuie să știi despre asigurarea pentru nave de agrement?

Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin această poliță: iahturi, veliere, șalupe cu motor, bărcile cu motor – indiferent de deplasament, construite și echipate pentru călătorii de lungă durată, precum și cele destinate activităților sportive.

Descoperă mai multe despre asigurarea pentru nave de agrement
PJ_Maritime_Nave Agreement
Descoperă mai multe despre asigurarea pentru nave de agrement

OMNIASIG acoperă daunele și/sau pierderile produse asiguratului de către:

 • riscuri ale mării, râurilor, lacurilor sau altor ape navigabile interioare
 • incendiu
 • aruncare în mare (jettison)
 • piraterie
 • contactul cu: aeronave sau obiecte similare și obiecte care cad accidental din ele, mijloace de transport terestre, instalații, și/sau echipamente portuare sau docuri, sau orice alt obiect fix sau plutitor de orice fel cutremur, trăsnet.
image

Dacă dauna nu a fost produsă din intenția sau ordinul asiguratului, proprietarului sau administratorului, această asigurare acoperă pierderile și/sau daunele produse bunului asigurat de:

 • accidente produse la încărcarea, descărcarea sau mutarea proviziilor sau combustibilului;
 • explozie;
 • acte rău intenționate;
 • furtul întregii Nave sau a bărcilor sale, sau a motoarelor suspendate (exterioare) cu condiția că ele să fi fost bine fixate de nava sau de bărcile sale și cu dispozitive antifurt, produs că urmare a pătrunderii prin efracție în locul de păstrare sau reparare, a mecanismelor, motoarelor, cârmei sau echipamentului.
 • daunele aduse bunului asigurat, exceptând motoarele și cele în legătură cu ele (dar nu suportul arborelui port-elice, arborele sau elicea) echipamentul electric, bateriile și conexiunile, produse de:
  • explozia cazanelor sau a instalațiilor (exclusiv costul reparării sau înlocuirii parții defecte: arbori, cazane)
  • neglijența oricărei persoane, dar excluzând orice cost de remediere a defectelor rezultând din neglijența sau încălcarea contractului privind reparațiile sau modificările făcute în numele asiguratului și/sau proprietarului sau privind întreținerea navei.
  • cheltuielile de inspecție a carenei navei, în urma unui eveniment de navigație sau după punerea pe uscat, de natură să genereze pretenții de despăgubire din riscuri asigurate și care ar fi putut genera avarii la opera vie a navei, chiar dacă nu se constată defecte după vizualizare.  
Riscurile standard acoperite

Pierdere totală și avarie particulară

Pierdere totală

Riscurile acoperite suplimentar

Răspunderea asigurătorului pentru coliziuni

Pentru curse

Pentru bărci cu viteză

Pentru transport (pe peridoc)

Pentru mutarea epavei

Pierderea de vieți

Răniri sau îmbolnăviri

Asigurări pentru maritime și aviație
Fac obiectul asigurării: Protecție – riscurile de…

Fac obiectul asigurării:

Protecție – riscurile de răspunderi privind:

 • răspunderile pentru despăgubirea daunelor în caz de deces,…
Vezi produs
Asigurarea poate fi încheiată numai de către agențiile de…

Asigurarea poate fi încheiată numai de către agențiile de personal navigant, persoane juridice române sau filialele din România ale societăților comerciale străine.

Vezi produs
Fac obiectul acestui tip de asigurare: răspunderea…

Fac obiectul acestui tip de asigurare: răspunderea operatorilor portuari, pagubele produse asupra proprietăților (clădiri și diverse alte construcții – diguri, etc.),…

Vezi produs
Asigurarea de Răspundere a Reparatorului de Nave (…

Asigurarea de Răspundere a Reparatorului de Nave (Shiprepairer’s Liability) preia răspunderea ce decurge din activitățile de reparare a navelor aflate în șantiere navale și…

Vezi produs
Asigurarea este destinată protecției navelor, de orice tip…

Asigurarea este destinată protecției navelor, de orice tip, aflate în construcție în șantierele navale, precum: nave, de orice tip, aflate în construcție în șantierele navale.…

Vezi produs
Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin…

Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin această poliță: iahturi, veliere, șalupe cu motor, bărcile cu motor – indiferent de deplasament, construite și echipate…

Vezi produs
Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin…

Următoarele tipuri de ambarcațiuni pot fi asigurate prin această poliță:

 • nave maritime (nave comerciale, de pescuit, colectoare, remorchere de salvare);
Vezi produs
Asigurarea tip CASCO "ALL RISKS" Are ca obiect asigurarea…

Asigurarea tip CASCO "ALL RISKS"

Are ca obiect asigurarea aeronavei pentru daună totală, dispariție sau daune parțiale, cauzate de orice risc, cu…

Vezi produs