Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J/40/10454/2001, CUI 14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cod RA-047/10.04.2003, cod LEI 559900AB9YD8CLGBE756 („OMNIASIG VIG” sau „Operatorul”), în cadrul procesului de recrutare şi selecţie, colectează şi prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Vă rugăm să citiţi această notă de informare cu atenţie.

În situaţia în care aveţi neclarităţi său întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale de către societatea noastră, vă rugăm să contactaţi responsabilul nostru pentru protecţia datelor la adresa dpo@omniasig.ro.

 

Date personale colectate

OMNIASIG VIG prelucrează, în cadrul procesului de recrutare şi selecţie, următoarele categorii de date personale:

 • nume, prenume;
 • vârsta, data şi locul naşterii;
 • adresa de domiciliu / reşedinţă;
 • modalităţi de contact - adresă de email, număr de telefon/fax;
 • toate datele din actele de stare civilă / permis de conducere;
 • CNP;
 • naţionalitate;
 • statut social;
 • ocupaţia;
 • funcţia;
 • informaţii despre angajatorul curent şi cel anterior;
 • date privind situaţia financiară (salariul actual);
 • diplome/ certificări;
 • date personale sensibile - date medicale;
 • adresa IP, atunci când vizitaţi pagina noastră de internet fără a dezactiva cookies;
 • semnătura

*în procesul de recrutare nu este necesar să ne transmiteţi fotografia Dvs

 

Scopurile prelucrării datelor personale

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP procesează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • în scopul derulării procesului de recrutare şi selecţie pentru posturile vacante din cadrul companiei.

 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus sunt:

Interesul legitim al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP de a angaja persoane cu abilităţi, expertiză tehnică conform competenţelor definite la nivelul companiei, fără conflicte de interese (rude / afini care lucrează în domeniul asigurărilor, brokeraj, unităţi reparatoare auto).

 

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

 • furnizor de servicii externalizate prestate în beneficiul companiei care are legătură directă cu realizarea scopului de recrutare şi selecţie pentru care sunt furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • alte companii din cadrul Grupului VIENNA INSURANCE GROUP.

 

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

OMNIASIG VIG ar putea să transfere datele personale către alte companii din cadrul Grupului Vienna Insurance Group aflate în exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, OMNIASIG VIG se va asigura că prelucrarea acestor date este conform cerinţelor de securitate la care sunt supuse procesările în ţările din cadrul Comunităţii Europene şi semnează în acest sens clauze contractuale specifice pentru a se asigura că transferul de date cu caracter personal este reglementat cu acelaşi nivel de securitate şi de stricteţe că şi transferurile efectuate în cadrul Comunităţii Europene.

 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Perioada de retenţie a datelor cu caracter personal este de 1 an de la data aplicării candidaturii dumneavoastră. În acest interval de timp, datele dvs. cu caracter personal furnizate prin intermediul CV-ului şi al Raportului Interviu pot fi stocate şi folosite în vederea ocupării altor potenţiale oportunităţi/posturi vacante din cadrul companiei.

 

Colectarea datelor cu caracter personal

O parte din datele Dvs cu caracter personal sunt / vor fi obţinute din:

 • surse social media
 • orice alte canale publice
 • rude, colegi, terţe persoane

 

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specificate în legislaţia aplicabilă în vigoare, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de informare şi acces la datele cu caracter personal;

(2) Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete;

(3) Dreptul la ştergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanţe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimţământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras;

(4) Dreptul de a vă retrage consimţământul;

(5) Dreptul la restricţionarea prelucrării;

(6) Dreptul la portabilitatea datelor;

(7) Dreptul la opoziţie - presupune că, în orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanţe;

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ; 

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;

(10) Dreptul de a vă adresa justiţiei; 

(11) Dreptul de a fi notificat de către OMNIASIG VIG privind breşe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră personale;

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notă de informare sau în legătura cu utilizarea de către OMNIASIG VIG a datelor personale, vă rugăm să ne contactaai alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poştală sau de email (în funcţie de modalitatea prin care doriţi să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum şi scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteți contacta:

 • prin email - la adresa: dpo@omniasig.ro;
 • personal – la oricare din sediile OMNIASIG VIG;
 • prin poştă la adresa: Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1;

Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei note de informare privind protecţia datelor dumneavoastră – puteţi găsi pe pagină web a companiei – secţiunea Cariere.

Prezenta notă de informare reprezintă versiunea din data de  06.04.2021.

Pentru a depune o sesizare/reclamaţie la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/  Email: anspdcp@dataprotection.ro  Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti,  România  Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212  Cabinet Președinte +40.318.059.220;  Fax +40.318.059.60