Termeni și condiții

Informațiile cuprinse în cadrul acestui website sunt furnizate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (Omniasig VIG SA), societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, autorizată de A.S.F., număr de înregistrare în Registrul Asiguratorilor RA-047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756 cont IBAN RO 17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani, 

Continuarea utilizarii website-ului pus la dispoziție de Omniasig VIG SA, implică acceptarea acestor Termeni şi Condiţii. 

Clientul confirmă că a citit și acceptat prezenta secțiune de Termeni si Conditii, iar accesarea acestui link reprezintă dovada acordului cu privire la respectarea condițiilor de utilizare. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.

Acest site este proprietatea OMNIASIG, conținutul site-ului este protejat de Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate și în măsura în care va fi necesar ne vom exercita aceste drepturi în limitele prevăzute de legislația în vigoare. Drepturile de proprietate intelectuală privind marca comercială, denumire, logo precum și toate celelalte materiale conținute de site apartin OMNIASIG.

Copierea/distribuirea prin orice metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site. 

Definiții

Pentru scopul acestor termeni și condiții: Cracking sau hacking - înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.  Atacuri de tip "refuzul serviciului" (Denial of Service) - înseamnă interferența cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server. Serviciu înseamnă furnizarea către client a accesului la date și informații transmise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. și furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.omniasig.ro.  Mărci se referă la faptul ca denumirea "OMNIASIG", oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. sau ale oricăror companii asociate.

Cookies-

Dacă nu se specifica altfel, Informaţiile furnizate pe site nu constituie o ofertă de vanzare sau cerere de cumpărare de produse de asigurări sau orice alte produse ale OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.  În cazul în care sunteți interesați de astfel de servicii, vă recomandăm să contactați consultanții OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. specializați.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A nu vinde servicii sau produse destinate achiziționării de către minori. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, însă achiziționate de către o persoana majoră. Dacă sunteți minor și accesați acest Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui reprezentant legal. 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. și furnizorii sai nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., al furnizorilor săi.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. depune eforturi permanente pentru o bună funcționare și securitate a acestui site, însă OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu își asumă nici o obligație și nu garantează faptul că acest site va fi permanent operațional sau ca nu vor exista probleme funcționale, cum ar fi dar fără a se limita la: serviciul neîntrerupt sau fără erori, că eventualele erori vor fi corectate, sau orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Clientul ia la cunostință că OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu poate controla și nu oferă nici un fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet sau prin Serviciu.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.nu garantează că documentele, fişierele sau orice alte pachete de date care sunt conţinute sau au legătură cu acest site nu contin virusi şi nu va avea nici o responsabilitate pentru nici un fel de prejudiciu actual sau viitor cauzat de sau prin intermediul acestui site. Pentru protecţia sa, orice utilizator al acestui site trebuie să utilizeze un program antivirus atunci când utilizează acest site. 

În nicio circumstanță OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

Utilizator este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obliga că: a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web; b) nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi actionați în instanță, civil și penal;

Clientul este de acord sa exonereze de răspundere și să nu actioneze OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. în justitie cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului sau a rețelei de comunicații a OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. și a Internetului de către client, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de alta natura), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni și condiții.

Clientul ia la cunostință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. va face tot ce ii sta în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Clientul o primește sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranță. Serviciul poate fi folosit de către Client pentru a afla diferite informații afișate de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. pe WEB sau pentru a face legătura cu site-uri externe, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele site-uri, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu controlează și nu este responsabil pentru nici unul din aceste site-uri externe sau pentru conținutul acestora. Utilizatorul acceptă starea de fapt că OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Clientului și nu implica sprijinirea de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte României. Dacă Clientul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu este responsabilă pentru respectarea de către client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele tari.

Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. are dreptul de a insera numele și alte informații cu privire la client, rezultate în urma utilizarii serviciului de către client, într-o bază de date computerizată în următoarele scopuri:  a) pentru utilizarea acestor date de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. în scopuri de vânzări și marketing; b) în scopul prevenirii sau detectarii infractiunilor sau fraudelor; c) OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. poate oferi informația colectată de la client și altor furnizori de servicii sau produse care, în opinia OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., ar putea prezenta interes pentru client;

Protecția datelor personale

OMNIASIG VIG, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform obiectului său de activitate, prelucrează date cu caracter personal, ca parte componentă și indispensabilă realizării activității pentru care a fost autorizată, protejează în egală măsură datele personale aparținând tuturor potențialilor săi clienți, cu responsabilitate și respectarea legii clienților săi, colaboratorilor săi, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru confidențialitatea și securitatea acestor date.

Din perspectiva prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, a căror aplicabilitate a început în data de 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

Detaliile cu privire la tipurile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării, temeiurile juridice, destinatarii datelor, transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene, perioada de păstrare, drepturile persoanei vizate și modalitățile de exercitare ale acestora sunt menționate în documentul “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal “pus la dispoziția utilizatorilor în cadrul Platformei.

OMNIASIG asigură Utilizatorilor posibilitatea actualizării datelor personale ale acestora precum și formularea eventualelor obiecții cu privire la prelucrarea datelor personale (excluzând datele necesare încheierii și realizării contractului) prin intermediul aplicației accesând formularele aflate în aplicație/site OMNIASIG sau sub formă scrisă prin trimiterea informațiilor la adresa sediului OMNIASIG.

Puteți transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicată (dpo@omniasig.ro) sau folosind orice alte modalități de contact utilizate în relația cu clienții, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, conform celor precizate pe pagină web a companiei www.omniasig.ro – secțiunea Protecția Datelor, urmând să primiți răspunsul nostru conform prevederilor legale. De asemenea, politica de protecție a datelor cu caracter personal și politica în domeniul securității informațiilor sunt la dispoziția dvs. pe pagină web a companiei www.omniasig.ro – secțiunea ”Protecția Datelor“ și “Securitatea datelor“.

Scopurile în care OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le poate fi oferită sunt tratate pe larg în Politica în domeniul securității informațiilor.

Modificări ale acestor termeni și condiții - OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. poate modifica acești termeni si conditii la anumite intervale de timp fără a anunța Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunostiința Clientului prin afisare pe site-ul www.omniasig.ro de aceea această secțiune trebuie recitită periodic pentru a lua la cunoștință de Termenii și Condițiile actualizate. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

Folosirea Cookie-urilor - Pentru detalii referitoare la Cookie-uri vă rugăm să parcurgeți Politica de Cookies.

Forţă Majoră - OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceşti termeni şi condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi competente de care OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu este responsabilă.

Jurisdicţie - Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanță cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Confidenţialitate - OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidenţială. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Clientul sau altă persoană ca rezultat al confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informație pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Clientul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

Clientul acceptă să adere la aceşti termeni și condiții

Clientul confirmă că a citit și acceptat prezenta secțiune de Termeni şi Condiţii,  iar accesarea acestui site reprezintă dovada acordului cu privire la respectarea condițiilor de utilizare. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, va rugăm să nu folosiți acest site.

Continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor Termeni și condiții.