Avertizarea de integritate (Whistleblowing)

OMNIASIG pune la dispoziția angajaților, clienților, partenerilor de afaceri, precum și a celorlalte părți interesate următoarele canale de avertizare, oferind oportunitatea de a ne informa despre posibile încălcări grave ale dispozițiilor legale și/sau de conformitate și de a ajuta la descoperirea unor astfel de cazuri.

Astfel poți semnala, în mod anonim, suspiciunile de încălcări grave ale legii, care privesc domenii cum ar fi, de exemplu: achizițiile publice; serviciile și produsele de asigurare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, concurența sau darea ori luarea de mită.

Poți depune sau transmite sesizările tale, fără teamă de concediere sau represalii de orice natură prin e-mail și/sau posta, utilizând unul dintre canalele confidențiale de raportate menționate mai jos, cu siguranța deplinei confidențialități:

Sesizările, raportăile trimise prin poștă vor fi introduse într-un plic sigilat, marcat de către avertizori cu mențiunea „Confidențial”. Acest plic va fi introdus în alt plic pe care se va scria adresa mai sus menționată, precum și numele și prenumele Directorului Direcției Conformitate și Control Intern – Andreea Ailincăi, care este și persoana desemnată în sensul legii 361/2022.