Date identificare OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - Societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară RĂ – 047/10.04.2003, capital social 506.352.385 lei, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756; IBAN RO 17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la BCR - Sucursala Lipscani.